Przeszłość Śląska

Górny Śląsk – opis regionu i historia gospodarki

 

Przeszłość gospodarcza i opis śląskaGórny Śląsk jako kraina historyczna jest położony na terenie Polski oraz Czech, stanowi on południowo-wschodnią część Śląska. Województwo śląskie włącza wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska oraz część zachodniej Małopolski.

Na obszarze tym żyje około 4,59 miliona osób, co powoduje, że województwo śląskie jest regionem o najwyższej gęstości zaludnienia, a także urbanizacji. Wśród miast Górnego Śląska z największą liczbą mieszkańców znajdują się: Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy.

Ziemie Górnego Śląska przez wieki znajdowały się pod panowaniem czeskim, austriackim, pruskim oraz niemieckim. Chociaż od wieków teren ten był znany z górnictwa oraz hutnictwa, to jednak aż do XVIII stulecia jego charakter był głównie rolniczy. Dopiero pierwsza i druga rewolucja przemysłowa znacznie zmieniły oblicze Śląska i od tego czasu stał się on jeden z najbardziej zindustrializowanych regionów. Równie duże znaczenie dla jego rozwoju miała rozbudowa systemów komunikacji, w tym kolei, która znacznie przyspieszyła rozwój tych terenów.

Historia gospodarcza Górnego Śląska jest wobec tego powiązana w szczególności z górnictwem oraz hutnictwem, czego świadectwem są obecnie liczne zabytkowe obiekty przemysłowe. Również w regionie rozwijały się przemysł włókienniczy, drzewny, papierniczy oraz przemysł spożywczy. Aktualnie najwięcej mieszkańców województwa pracuje w branży przemysłu oraz usług, najmniej w rolnictwie oraz w leśnictwie.