Gospodarka Śląska

Gospodarka regionu i tendencje rozwojowe

 

Gospodarka regionu Śląsk i opisWojewództwo śląskie jest obecnie najbardziej atrakcyjnym terenem inwestycyjnym w Polsce zgodnie z wynikami raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową „Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2014”. To właśnie tutaj swoje zakłady otwiera coraz więcej firm – zarówno zagranicznych, ale także krajowych.

Na uwagę w województwie śląskim zasługują w szczególności Specjalne Strefy Ekonomiczne. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) to oferta skierowana do tych z firm, które chcą korzystać z pomocy publicznej w celu wsparcia rozwoju. Dzięki nim można korzystać z ulg podatkowych w podatku CIT. Również na uwagę zasługuje położenie KSSE w pobliżu autostrady A4 łączącej Polskę z Niemcami oraz Ukrainą, a także A1, która stanowi połączenie z Czechami. W województwie działa także ponad 45 uczelni, co stanowi 3. największe centrum dydaktyczne w kraju. Z tego też powodu KSSE została uznana w 2012 roku przez Business Financial Times za najlepszą w Polsce, 2. w Europie oraz 11. na świecie najlepszą strefę ekonomiczną, a w 2014 roku uzyskała wyróżnienie jako idealne miejsce do rozwoju firm z branży motoryzacyjnej.

Górny Śląsk daje szerokie możliwości inwestycyjne zarówno dużym przedsiębiorcom, jak i tym mniejszym. Dzisiaj gospodarka śląskiego jest strukturalnie zróżnicowana. Aktualnie zmienia swoje znacznie z regionu kojarzonego w szczególności z górnictwem oraz hutnictwem na nowoczesną przestrzeń do prowadzenia działalności w branżach takich jak motoryzacyjna, metalowa, maszynowa, budowlana, wyrobów ze szkła.