Gospodarcze Instytucje

Instytucje gospodarcze w regionie

 

Instytucje Gospodarcze na terenie ŚląskaW województwie śląskim działa ponad 200 różnych instytucji gospodarczych, które wspierają biznes. Są to w szczególności agencje rozwoju lokalnego i regionalnego, izby przemysłowe, gospodarcze, handlowe, ośrodki doradcze, informacji gospodarczej, wspierania przedsiębiorczości, cechy rzemieślnicze oraz stowarzyszenia gospodarcze.

Ich głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez podnoszenie konkurencyjności firm z sektora MŚP. Reprezentują one interesy swoich członków, świadczą usługi konsultingowe i doradcze, w tym między innymi w zakresie pozyskiwania środków krajowych i unijnych na rozwój firmy, innowacji, pozyskiwania certyfikatów, także prowadzą usługi szkoleniowe, finansowe, pomagają w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych.

Wśród najważniejszych instytucji gospodarczych w regionie znajdują się:

  • Regionalna Izba Gospodarcza –  rig.katowice.pl
  • Regionalna Izba Handlu i Przemysłu – www.cci.pl
  • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości – www.ir.katowice.pl
  • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego – www.garr.pl
  • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości – www.gapp.pl
  • Agencja Rozwoju Regionalnego – www.arrsa.pl
  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie – www.arr.czestochowa.pl
  • Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości – www.cirzem.pl
  • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – www.scp-slask.pl